Historie

In mei 1958 werd door enkele meisjes van de MULO in Krimpen aan den IJssel een volleybalvereniging (VCK) opgericht. Aanvankelijk bestond de vereniging alleen uit meisjes. Er werd buiten getraind op het terrein van de speeltuin. In het najaar van 1958 is de training in een gymnastiekzaal in de Oosterstraat voortgezet. De club werd toen ook toegankelijk voor leden van het mannelijk geslacht.

Een aantal ambtenaren van het gemeentehuis was in die tijd ook met volleyballen gestart en in 1960 hebben zij zich bij VCK aangesloten. In datzelfde jaar heeft de vereniging zich ingeschreven bij de Nevobo en werd voor het eerst aan de competitie deelgenomen. Het aantal leden bedroeg in die tijd ca. 60. Dat aantal bleef constant tot 1968. In dat jaar werd de sporthal Groenendaal geopend en het ledental groeide naar 200. Sinds seizoen 1999/2000 spelen we in de nieuwe sporthal De Boog. Momenteel bedraagt het ledental + 220 personen.

In 1972 fuseerde VCK met Time-Out uit Krimpen aan de Lek. Na de fusie veranderde de naam van VCK in VC Krimpen. Tot 1984 hebben we onder deze naam aan de competitie deelgenomen. In dat jaar is de Rabobank sponsor van de vereniging geworden en de naam werd gewijzigd in VC Rabobank/Krimpen. In 1990 besloot de Rabobank te stoppen met sponsoring. Gelukkig kon toen de Eerlandgroep uit Krimpen aan den IJssel als sponsor worden “gestrikt”. VC Eerlandgroep/ Krimpen was tot 1994 de nieuwe naam van de vereniging.
Van 1 juli 1994 tot 1 januari 1995 is de vereniging “sponsorloos” en weer gewoon VC Krimpen. Gelukkig werd een nieuwe sponsor gevonden in Onderlinge Lek & IJssel (verzekeringen), waarna de naam VC Onderlinge Lek & IJssel/Krimpen werd. In het seizoen 1998/1999 was er weer even geen sponsor, vervolgens kregen we de naam VC Logica Krimpen en met ingang van seizoen 2003/2004 was Fikszo Home Design onze hoofdsponsor en werd onze naam dus VC Fikszo Home Design Krimpen. Met ingang van seizoen 2008/2009 hebben we een nieuwe enthousiaste sponsor gevonden en wel City Lens/ City Bril uit Rotterdam. Vanaf die tijd heet onze vereniging dus: VC City Bril Krimpen. Alleen voor heren 1 wordt de naam VC City Lens Krimpen aangehouden.

Tot 1979 speelde de vereniging in het district Rotterdam en omgeving. In 1979 promoveerde zowel het eerste dames- als het eerste herenteam naar de landelijke 3e divisie. De dames promoveerden het jaar daarop naar de 2e divisie. Helaas viel de damesselectie toen uiteen en twee jaar later speelde de dames weer in de promotie klasse in het district. In het seizoen 1984/1985 hebben de dames nog 1 jaar in de 3e divisie gespeeld, maar het jaar daarop volgde degradatie naar de promotieklasse. In 1993 werd wederom promotie naar de 3e divisie verwezenlijkt. Een paar jaar later volgde wederom degradatie naar de promotieklasse en zelfs naar de 1e klasse. Het seizoen 2009-2010 is gestart met een zeer jonge talentvolle groep met als doel het niveau bij de dames omhoog te krijgen. Het behalen van PD wedstrijden was een knappe prestatie maar helaas niet voldoende om direct te promoveren. Bij de start van seizoen 2010-2011 zijn de dames op basis van de resultaten van de PD wedstrijden alsnog gepromoveerd naar de promotieklasse. Op dit moment komen de dames uit in de 1e klasse.

De heren promoveerden in 1983 naar de landelijke 2e divisie en het aansluitende seizoen zelfs naar de 1e divisie. In 1985 zijn ze weer gedegradeerd, doch het jaar daarop lukte het weer. Na nog een jaar in de 1e divisie te hebben gespeeld volgde toch weer degradatie naar de 2e divisie, waar de heren zich tot 1993 hebben kunnen handhaven. In 1993 volgde degradatie naar de 3e divisie en in 1995 naar de promotieklasse. In het seizoen 1998/1999 werden de heren echter weer kampioen, waarna de 3e divisie volgde en het jaar daarna zelfs promotie naar de 2e divisie, een niveau dat ze een paar jaar hebben weten waar te maken. In 2006 zijn ze zelfs gepromoveerd naar de 1e divisie! Helaas is het ze nu niet gelukt om dit niveau te handhaven en komen ze sinds 2008 uit in de 2e divisie. In 2014 was het moment dan eindelijk daar, heren 1 werd kampioen van de tweede divisie (c) en promoveerde rechtstreeks naar de 1e divisie waar ze sinds seizoen 2014/2015 in uitkomen.

VCK heeft altijd veel aandacht aan de jeugd besteed. In 1970 is een (internationaal) jeugdtoernooi opgezet, dat nog steeds met Pasen gehouden wordt. Dit toernooi geniet grote bekendheid in de volleybalwereld. Menig international heeft vroeger aan dit toernooi deelgenomen. Het inter nationale karakter is de laatste jaren wat verminderd; momenteel doen ook teams uit de regio graag aan dit toernooi mee. De publieke belangstelling voor dit evenement was en is echter nog altijd zeer groot.
De jeugd van Krimpen heeft zich in het verleden ook niet onbetuigd gelaten. In 1979, 1980 en 1982 bleek jongens A het sterkste jeugdteam van Nederland te zijn. Na een wat stille periode wordt er op dit moment weer alles aan gedaan om via goede opvang en begeleiding van de jeugd, vanaf ongeveer 6 jaar oud, het niveau te verhogen.Dat dit ook lukt is duidelijk te zien aan de groei die de jeugd momenteel doormaakt en aan het feit dat enkele jeugdleden meespelen in het districtsteam. Bovendien bereiken regelmatig jeugdteams een plek op de finale van de Openclub en de Beker. Een aparte groep binnen de vereniging zijn de recreanten. Deze trainen altijd op vrijdagavond in de Boog en spelen dan ook eventueel hun competitie. Hier gaat het vooral om gezellig ballen en dat het gezellig is, blijkt wel uit de trouwe groep die de afgelopen seizoenen lid is geweest en gebleven van onze vereniging. We hopen dat deze groep in de toekomst nog in aantal zal toenemen.