Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

veilig sportklimaat

Als bestuur vinden wij het belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen, in een veilige omgeving kunnen sporten.Het is als sportvereniging onze plicht om maatregelen te nemen die seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag kunnen voorkomen. Deze maatregelen uiten zich in het verplicht stellen van het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag en het gedragsprotocol onder de leden bekend te maken.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Het bestuur heeft alle trainers, coaches en activiteitenbegeleiders verplicht gesteld een VOG aan te vragen. Ben je onlangs gestart met een van deze taken bij VC Krimpen, dan gaat het aanvragen van een VOG als volgt:

1)    Je ontvangt een email van het Ministerie van Justitie met daarin een link om de VOG aan te vragen. De informatie in deze mail is door VC Krimpen ingevoerd.

2)    Je vraagt de VOG vervolgens definitief aan, door de link te volgen. Voor het aanvragen van een VOG is DigiD noodzakelijk.

3)    Binnen enkele weken ontvang je, per post, de VOG. Deze VOG lever je vervolgens in bij het secretariaat. Indien je geen VOG hebt ontvangen, dan kan het zijn dat er iets mis is gegaan bij het Ministerie van Justitie. Neem dan zelf even contact op met het Ministerie van Justitie (contactgegevens in de eerder ontvangen e-mail). Zij zullen alsnog de VOG toezenden.

4)    Overhandig de VOG aan de secretaris.

5)    Indien er voor het Ministerie van Justitie een reden is geen VOG af te geven, zullen ze daarvoor alleen de aanvrager op de hoogte stellen. VC Krimpen zal niet inhoudelijk op de hoogte gesteld worden.

Gedragsregels

Hieronder volgen de gedragsregels die gelden voor, tijdens, na wedstrijden en trainingen en/of andere teamaangelegenheden:

§  Er wordt niet gepest.
§  Niemand wordt uitgelachen.
§  We helpen elkaar.
§  Niemand speelt de baas.
§  Er is respect voor jezelf en anderen.
§  We vertrouwen elkaar.
§  Er wordt niets van een ander afgepakt/ gestolen.

De gedragsregels worden jaarlijks, aan het begin van het seizoen, onder de aandacht gebracht bij de trainers en coaches.