Lid worden

Volleybal is een sport voor iedereen. Jong, oud, vergevorderd, net beginnend en op alle niveaus. Kom eens een keer kijken op onze trainingsdagen. Of bezoek een wedstrijddag.

Onze thuiswedstrijden spelen we in Sporthal De Boog op zaterdag. Trainen doen we ook in De Boog, de meeste teams op maandag, woensdag en/of vrijdag. Kom eens vrijblijvend een training meemaken. We bieden je de mogelijkheid om een aantal keren mee te trainen om te zien of volleybal inderdaad zo leuk als ze zeggen en om te ervaren hoe leuk onze vereniging is.

Neem contact op via secretaris@vckrimpen.nl om een afspraak te maken of kom een keer langs!

INSCHRIJVEN
Wil je je inschrijven bij Krimpen? Dat kan uiteraard ook. Onderstaand vind je de huidige contributie en het inschrijfformulier.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap gaat in op de eerste van de maand volgend op de aanmelding. Op het lidmaatschap zijn de rechten en plichten van toepassing zoals omschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement van VC Krimpen, die op verzoek worden uitgereikt.

De te betalen contributie is afhankelijk van de categorie. Voor spelende leden is de categorie doorgaans afhankelijk van de leeftijd. De contributie is per kwartaal bij vooruitbetaling verschuldigd per incassomachtiging en bedraagt:

Opzegging

Het lidmaatschap is gekoppeld aan het seizoen dat loopt van 1 juli t/m 30 juni.  Opzegging geschiedt door schriftelijke melding (of via de mail) bij de ledenadministratie voor 1 juni van het lopende seizoen (ledenadministratie@vckrimpen.nl). Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap (dus gedurende het seizoen; tussen 1 juli en 30 juni van elk jaar) is de contributie verschuldigd over het gehele lopende seizoen. Hiervan kan slechts in uitzonderlijke gevallen – na goedkeuring van het bestuur – worden afgeweken

KLIK HIER VOOR HET INSCHRIJFFORMULIER